Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal

Spiegelgroep WaalWeelde

De Spiegelgroep WaalWeelde

De Spiegelgroep is een klankbord voor de Stuurgroep en denkt mee over de uitvoering van de integrale WaalWeelde Visie. Daarmee maakt ze, zoals ze zelf zegt: 'het verschil tussen intentie en praktijk'. De leden van de Spiegelgroep, vertegenwoordigers van burgergroepen, bedrijven en belangenorganisaties, richten zich op actieve betrokkenheid van hun 'achterban'.

De Waal is van ons allemaal
Het is van meet af aan de ambitie van WaalWeelde geweest om alle partijen actief en in een vroeg stadium te betrekken bij de plan- en besluitvorming rond de Waal. Dit betekent de betrokkenheid van alle lagen van bestuur (nationaal, regionaal, lokaal), maar zeker ook de betrokkenheid van bedrijven en omwonenden. Deze laatste twee zijn samen met belangenorganisaties in de Spiegelgroep verenigd. De deelnemers zijn ervan overtuigd dat brede samenwerking leidt tot meer kwaliteit én tot meer draagvlak.

De Spiegelgroep houdt het programma scherp op dit vlak, vanuit de gedachte: de Waal is van ons allemaal!

Spiegel
Door observaties in het veld houdt de Spiegelgroep de betrokken overheidspartijen een spiegel voor om verschillen tussen intentie en praktijk op te merken en weg te werken. In de dagelijkse praktijk is het namelijk altijd verleidelijk om terug te vallen op een sectorale benadering en beslissingen (te) lang binnen de kamers van bestuurders te houden. De Spiegelgroep signaleert dit en denkt proactief mee in kansen en oplossingen. De Spiegelgroep ondersteunt op deze manier de programmaorganisatie bij de uitvoering van de integrale Visie WaalWeelde, die door veel betrokken partijen, ook bedrijven en bewoners in 2009 is opgesteld.

 

Cookie-instellingen